inicio mail de redactie! sindicaci;ón

THE NEXT TEN YEARS

Noten

1. Chris Soghoian: ‘Twice bitten: Acts of stupidity can lead to identity theft’, CNet, 10 januari 2008.
2. Tromp vertelde haar verhaal onder meer bij Pauw & Witteman (28 januari 2008) en bij de uitreiking van de Big Brother Awards op 5 februari 2010.
3. Op www.spaink.net/dutch-data-breaches houd ik sinds november 2007 een overzicht bij van alle Nederlandse datalekken die in de pers zijn verschenen. De meeste lekken halen de pers echter niet, zodat de lijst hooguit een indicatie geeft. Een goede internationale lijst wordt bijgehouden op www.databreaches.net.
4. Zie onder meer: Microsoft Security Intelligence Report Vol. 7 (January – June 2009), Microsoft, november 2009, www.microsoft.com/security/about/sir.aspx; The Insider Security Threat in I.T. and Financial Services: Survey Shows Employees’ Everyday Behavior Puts Sensitive Business Information at Risk, RSA, 13 oktober 2008, www.rsa.com/press_release.aspx?id=9703; Security of Paper Documents in the Workplace, Ponemon Institute, oktober 2008, www.ponemon.org/local/upload/fckjail/generalcontent/18/file/SecurityPaperDocumentsWorkplace%20101508.pdf, ICT Barometer over Cybercrime, Ernst & Young, februari 2010, ict-barometer.nl/_files-cms/File/Onderzoekresultaten%20ICT%20Barometer%20over%20cybercrime%20op%2024%20februari%202010.pdf.
5. ‘Klantendatabase favoriet van stelend personeel’, Security.nl, 10 december 2008.
6. Karin Spaink: Medische geheimen. Risico’s van het elektronisch patiëntendossier, (The Next Ten Years 1), XS4ALL / Nijgh & van Ditmar, september 2005; Karin Spaink, ‘Het medisch geheim gehackt’, de Volkskrant , 3 september 2005.
7. De Britse denktank Demos stelde onlangs hetzelfde voor. Zie Peter Bradwell: Private lives: A people’s inquiry into personal information, Demos 2010. Zie verder www.demos.co.uk.