inicio mail de redactie! sindicaci;ón

THE NEXT TEN YEARS

Schrijvers

Egbert Dommering is hoogleraar Theorie van het Informatierecht
aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1989
tot 2004 was hij directeur van het Instituut voor Informatierecht
(IVIR). Hij is als advocaat verbonden aan het kantoor
Brinkhof en is lid van de Raad van Advies van het College
Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Bart Jacobs is hoogleraar Computerbeveiliging aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen, en deeltijdhoogleraar
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij heeft de afgelopen
jaren onder meer onderzoek gedaan naar de OVchipkaart,
het biometrisch paspoort en elektronisch stemmen.
Hij is lid van de Raad van Advies van Bits of Freedom
(BOF).

Karin Spaink is columnist en schrijfster. Ze publiceerde
tien boeken en honderden columns, vooral over medische
kwesties, internet, recht en technologie. In 2009 ontving ze
de Van Praagprijs van het Humanistisch Verbond. Ze is redacteur
van tHE nEXT tEN ffiEARS en werkt aan een boek over
de geschiedenis van internet in Nederland.

Dirk van Weelden is schrijver. Hij studeerde filosofie en
debuteerde in 1987 samen met Martin Bril. Sinds 1989 (tEGENWOORDIGHEID
VAN GEEST) publiceert hij romans, essays en
verhalen. In 1992 kreeg hij de Multatuliprijs en in 1999 de
Frans Kellendonkprijs. Sinds 1999 is hij redacteur van dE
GIDS, Nederlands oudste culturele en literaire tijdschrift.
Zie verder www.dirkvanweelden.net.

Daren E. Becker

23-06-2013 @ 23:22

Prof. Veenhoven is beheerder van de World Database of Happiness. Zijn emeritaat weerhoudt hem er niet van om nog steeds actief te zijn, onder meer als buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika. Daarnaast is Prof. Veenhoven redacteur en een van de drie oprichters van het Journal of Happiness Studies, onderzoeksleider van de Gelukswijzer, betrokken bij de oprichting van EHERO, de Erasmus Happiness Economics Research Organisation, en sinds september 2012 lid van de Raad van Advies van Tevreden.

RSS feed for comments on this post