inicio mail de redactie! sindicaci;ón

THE NEXT TEN YEARS

Schrijvers

Deel 5: Wie is u?

Egbert Dommering is hoogleraar Theorie van het Informatierecht
aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1989
tot 2004 was hij directeur van het Instituut voor Informatierecht
(IVIR). Hij is als advocaat verbonden aan het kantoor
Brinkhof en is lid van de Raad van Advies van het College
Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Bart Jacobs is hoogleraar Computerbeveiliging aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen, en deeltijdhoogleraar
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij heeft de afgelopen
jaren onder meer onderzoek gedaan naar de OVchipkaart,
het biometrisch paspoort en elektronisch stemmen.
Hij is lid van de Raad van Advies van Bits of Freedom
(BOF).

Karin Spaink is columnist en schrijfster. Ze publiceerde
tien boeken en honderden columns, vooral over medische
kwesties, internet, recht en technologie. In 2009 ontving ze
de Van Praagprijs van het Humanistisch Verbond. Ze is redacteur
van tHE nEXT tEN ffiEARS en werkt aan een boek over
de geschiedenis van internet in Nederland.

Dirk van Weelden is schrijver. Hij studeerde filosofie en
debuteerde in 1987 samen met Martin Bril. Sinds 1989 (tEGENWOORDIGHEID
VAN GEEST) publiceert hij romans, essays en
verhalen. In 1992 kreeg hij de Multatuliprijs en in 1999 de
Frans Kellendonkprijs. Sinds 1999 is hij redacteur van dE
GIDS, Nederlands oudste culturele en literaire tijdschrift.
Zie verder www.dirkvanweelden.net.

Deel 3: Korte verhalen over de nabije toekomst

Jinte Dhelft
Karin Giphart
Sam Gerrits
Niels ’t Hooft
Jonathan van het Reve
Karin Spaink
Bas van der Veen
Robbert Welagen

Deel 2 : Een wereld te winnen

Menno Brïet
Menso Heus
Karin Spaink
Willem Vermeend

Deel 1 : Medische geheimen

Karin Spaink